Servicepolicy

I Panasonics maskinprogram förekommer inga kompromisser. Varje maskin är utvecklad för professionellt

användande. Panasonic arbetar kontinuerligt med att utveckla tekniska funktioner och ergonomi ner till minsta detalj.

Panasonic bygger maskiner för proffs. Samtliga Panasonics maskiner är utvecklade för att tåla stor belastning i en

professio...

I Panasonics maskinprogram förekommer inga kompromisser. Varje maskin är utvecklad för professionellt

användande. Panasonic arbetar kontinuerligt med att utveckla tekniska funktioner och ergonomi ner till minsta detalj.

Panasonic bygger maskiner för proffs. Samtliga Panasonics maskiner är utvecklade för att tåla stor belastning i en

professionell miljö – och är driftsäkra år efter år.

Som en följd av Panasonics genomgående höga produktkvalité, som dessutom kan utläsas i många av varandra oberoende

tester, ges 12 månaders garanti från inköpsdato för Panasonics batteridrivna maskiner på material eller produktionsfel. Garantin

upphör att gälla vid användning av icke originaldelar.

Om eventuella fel upptäcks, repareras dessa kostnadsfritt – förutsatt att produkten använts enligt bruksanvisningen samt med

originaldelar och inte är att betrakta som normalt slitage eller på felaktig användning.

Garantibestämmelser och reklamationsrätt

Reklamationsrätten omfattar material och/eller produktionsfel. Detta gäller under förutsättning att maskinen använts enligt

bruksanvisningen. Panasonic Tools tillämpar 12 månader garanti på Panasonics batteridrivna maskiner.

Reklamationsrätten bortfaller:

Om en eller flera delar av apparaten under garantiperioden byts ut mot delar som inte tillhandahållits eller godkänts av

Panasonic eller objektivt sett är tillräckligt kvalitetssäkra och lämpliga för apparaten, eller om apparaten har nermonterats eller

reparerats av någon som inte är auktoriserad av Panasonic, har köparen inga rättigheter och/eller anspråk enligt denna garanti.

• Indikation på undermåligt underhåll eller felaktig användning.

• Överbelastning på grund av fel verktyg för utfört arbete.

• Användning av icke originaldelar.

• Skada uppkommit av tilläggsutrustning som inte är godkänt av Panasonic.

• Reparation är utförd av icke auktoriserad Panasonic serviceverkstad.

• Kvitto/Faktura med inköpsdato inte kan uppvisas.

Service Panasonic Tools

Tel 040-16 55 50

order@toughtools.se

Se Serviceverkstäderna klicka här

Serviceverkstäder

Mer

Servicepolicy Det finns inga produkter i den här kategorin.