SPRÄNGSKISSER hittar ni som bilaga under varje produkt under produktmenyn.

I Panasonics maskinprogram förekommer inga kompromisser. Varje maskin är utvecklad för professionellt användande. Panasonic arbetar kontinuerligt med att utveckla tekniska funktioner och ergonomi ner till minsta detalj.

Panasonic bygger maskiner för proffs. Samtliga Panasonics maskiner är utvecklade för att tåla stor belastning i en professionell miljö – och är driftsäkra år efter år.

Som en följd av Panasonics genomgående höga produktkvalité, som dessutom kan utläsas i många av varandra oberoende tester, ges 12 månaders garanti från inköpsdato för Panasonics batteridrivna maskiner på material eller produktionsfel. Garantin upphör att gälla vid användning av icke originaldelar.

Om eventuella fel upptäcks, repareras dessa kostnadsfritt – förutsatt att produkten använts enligt bruksanvisningen samt med

originaldelar och inte är att betrakta som normalt slitage eller på felaktig användning.

Garantibestämmelser och reklamationsrätt

Reklamationsrätten omfattar material och/eller produktionsfel. Detta gäller under förutsättning att maskinen använts enligt bruksanvisningen. Panasonic Tools tillämpar 12 månader garanti på Panasonics batteridrivna maskiner.

Reklamationsrätten bortfaller:

Om en eller flera delar av apparaten under garantiperioden byts ut mot delar som inte tillhandahållits eller godkänts av

Panasonic eller objektivt sett är tillräckligt kvalitetssäkra och lämpliga för apparaten, eller om apparaten har nermonterats eller reparerats av någon som inte är auktoriserad av Panasonic, har köparen inga rättigheter och/eller anspråk enligt denna garanti.

• Indikation på undermåligt underhåll eller felaktig användning.

• Överbelastning på grund av fel verktyg för utfört arbete.

• Användning av icke originaldelar.

• Skada uppkommit av tilläggsutrustning som inte är godkänt av Panasonic.

• Reparation är utförd av icke auktoriserad Panasonic serviceverkstad.

• Kvitto/Faktura med inköpsdato inte kan uppvisas.

PDF  Servicerapport hittar under

KATALOG/PDF eller klicka här Servicerapport

------------------------------------------------------------------------------------------

Dina kan maila vår serviceavdelning på

order@panasonictools.se

eller ring 040-16 55 50

Våra Garantiverkstäder

*** Verkstad & Reservdelsförsäljning

** Verkstad

* Reservdelsförsäljning

AVESTA

*** Eijes Småmaskinservice AB

0226-59810

Industrigatan 10,  774 35  Avesta

info@eijes.com     www.eijes.com

GÖTEBORG

***Ribas Maskinservice AB

Aröds Industriväg 17-19, 422 43 Hisingsbacka
031-22 13 31

ribasmaskin@yahoo.se


KALMAR 
** AGB Service AB

Flottiljvägen 22, 392 41 Kalmar

0480-281 22

order@agbservice.se      www.agbservice.se 


STOCKHOLM

STOCKHOLM

 ***Mekina AB 

 Industrivägen 23, 171 48 Solna

 08-27 77 80

info@mekina.se     www.mekina.se

order@mekina.se

***Elektrolindning K Johansson

Stallarholmsvägen 25, 124 59 Bandhagen

08-120 99 200

info@elektrolindning.se     www.elektrolindning.seSUNDSVALL
***Handmaskinservice AB

Björneborgsgatan  21, 854 60 Sundsvall

060-15 31 90 (kl 9-12)

info@handmaskinservice.com       www.handmaskinservice.com

ÖREBRO

***Maskincentralen i Örebro

Adolfsbergsvägen 6 , 702 27 Örebro

0707-42 36 00

service@maskincentralenab.se       www.maskincentralenab.se

*Webbförsäljning Reservdelar:

http://www.myckesaker.se/sv/reservdelar-panasonic