Ny Vibrationslista 2021 Visa större

Vibrationslista 2021

Se våra vibrationsvärde listade nedan

Nedan finns även Labmedicin Arbets- och miljömedicin Syds poängmetod  för uppskattning av daglig vibrationsexponering för hand- och armvibrationer omarbetad från Arbetsmiljöverkets original. 

LADDA NER VÅR VIBRATIONSLISTA LÄNGST NER TILL VÄNSTER

Mer detaljer

Mer information

Ljud dB
KategoriModellVibrationMetodSound Power Level(Lwa, dB)Sound Pressure
Level(Lpa,dB)
Screw DriverEY503≦2.5m/s2(Driling into metal) 6958
Screw DriverEY6220≦2.5m/s2(Driling into metal) 6958
Screw DriverEY7410≦2.5m/s2(Driling into metal) 8070
Screw DriverEY7411≦2.5m/s2(Driling into metal) 8070
Screw DriverEY7412≦2.5m/s2(Driling into metal)EN628418776
Screw DriverEY7420≦2.5m/s2(Driling into metal) 7362
Screw DriverEYFEA1N≦2.5m/s2(Driling into metal) 7362
Drill&DriverEY7430≦2.5m/s2EN628417867
Drill&DriverEY6405≦2.5m/s2(Driling into metal) 8271
Drill&DriverEY6409≦2.5m/s2(Driling into metal) 8271
Drill&DriverEY64323.3m/s2(Driling into metal) 8170
Drill&DriverEY7440≦2.5m/s2(Driling into metal) 7867
Drill&DriverEY7441≦2.5m/s2(Drilling into steel) 8070
Drill&DriverEY7442≦2.5m/s2(Driling into metal) 8069
Drill&DriverEY7443≦0.93m/s2(Driling into metal) 75,464,4
Drill&DriverEY7450≦2.5m/s2(Driling into metal)EN607458271
Drill&DriverEY7460≦2.5m/s2(Driling into metal) 8674.8
Drill&DriverEY74A1≦2.65m/s2(Driling into metal) 77,266,2
Drill&DriverEY74A22.5m/s2(Driling into metal)EN6074582.471.4
Drill&DriverEY74A3<2.5m/s2EN607458372
Hammer DDEY79409.747m/s2(Impactdrillingintoconcrete)EN60745-2-194,983,9
Hammer DDEY79506.88m/s2(Impactdrillingintoconcrete).2.5m/s2(drillingintometal)EN60745-2-110190
Hammer DDEY79609.26m/s2(Drilingintoconcrete) 9381.5
Hammer DDEY79A25.7m/s2(Impactdrillingintoconcrete)EN6074580.191.1
Hammer DDEY79A311.19m/s2EN6074510190
Impact DriverEY753011.261m/s2EN62841100.6489.64
Impact DriverEY754011.8m/s2(Impact tightning of fasteners of the maximum capacity of the tool) 103,992,9
Impact DriverEY754610.48m/s2EN60745-2-29685
Impact DriverEY754710.90m/s2EN60745-2-29685
Impact DriverEY75509.14m/s2EN60745-2-29382
Impact DriverEY75A713.2m/s2EN60745-2-2105.694.6
Impact DriverEY76A111.94m/s2EN62841104.393.3
Impact WrenchEY755110.15m/s2EN60745-2-29382
Impact WrenchEY755214.84m/s2EN60745-2-298109
Impact WrenchEY75A118.5m/s2EN60745-2-210695
Impact WrenchEY75A217.0m/s2EN60745-2-210996
Impact WrenchEY75A8≦12.8m/s2(Impact tightning of fasteners of the maximum capacity of the tool)EN6074510998
Multi DDEY65358.15m/s2(Impact tightning of fasteners of the maximum capacity of the tool) 10390
Multi DDEY75495.88m/s2(Impact tightning of fasteners of the maximum capacity of the tool)EN60745-2-2109,298,2
Rotary H.DDEY784010.56m/s2 97,286,2
Rotary H.DDEY78A112.00m/s2(Hammer drilling into concrete)EN60745-2-696,885,8
Rotary HammerEY681316.2m/s2(Hammer drilling into concrete) 99,488,4
Rotary HamemrEY788014.3m/s2(Hammer drilling into concrete) 10594
Rotary HamemrEY788111.4m/s2(Hammer mode)EN60745105.394.3
Sealing GunEY3610≦1.66m/s2 7463
Sealing gunEY3640≦2.5m/s2 8070
Sealing GunEY3641≦2.5m/s2 8070
Sealing GunEY3654≦2.5m/s2 8070
JigsawEY45418,791m/s2(Cutting the wood),3.131m/s2(Cutting the sheetmetal) 88,177,1
GrinderEY46409.288m/s2(Main handle),9.300m/s2(Auxiliary handle) 8877
GrinderEY46A23.36m/s2 8776
Metal CutterEY4542≦2.5m/s2 99,388,2
Metal CutterEY45A2≦1.64m/s2EN607458877
Reciprocating SawEY45503.5m/s2(Cutting the wood),4.0m/s2(Cutting the sheetmetal) 9685
Reciprocating SawEY45A1
24.49m/s2(Cutting boards)
EN60745-2-119180
Band Saw EY45A5≦2.5m/s2EN607459180
MultitoolEY46A516.8m/s2 9281
CleanerEY37431.57m/s2EN60335-71,62
BlowerEY37A11.46m/s2 89,378,3

Nedan tabell är framtagen av :

Labmedicin
Arbets- och miljömedicin Syd
Omarbetad från
Arbetsmiljöverkets original

Poängmetod för uppskattning av daglig
vibrationsexponering för hand- och armvibrationer

Användning av tabellen
1. Gå in med maskinens eller utrustningens accelerationsvärde (eller det närmaste värdet) på den vertikala skalan på tabellens vänstra sida.
2. Gå in med exponeringstiden (eller det närmaste värdet) på skalan i tabellens underkant.
3. Hitta poängen i tabellen i skärningspunkten mellan acceleration och exponeringstid.
Exempel: En acceleration på 5 m/s² och en daglig exponeringstid på 3 timmar motsvarar 150 poäng.
4. Jämför med poängen för insats- respektive gränsvärde (100 respektive 400 poäng).
Färgen på rutorna i tabellen beskriver om exponeringen överskrider insats- eller gränsvärdet.

På grund av att accelerationsvärdena alltid har en viss osäkerhet har även värden för vilka det finns risk att insats- eller gränsvärdet överskrids färgmarkerats. 400Över gränsvärde260
Risk finns att gränsvärde överskrids 100Över insatsvärde65 Risk finns att insatsvärde överskrids 65 Under insatsvärde
5. Om en arbetstagare arbetar med flera olika maskiner per dag upprepas steg 1-3 för varje maskin. Poängen adderas sedan och jämförs med insatsvärde (100) och gränsvärde (400).
6. Genom att jämföra den totala poängen med värdena i kolumnen för 8 timmar och avläsa accelerationen på den vertikala skalan kan man få en uppfattning om vilken daglig vibrationsexponering A(8) detta motsvarar.
Exempel: Arbete med tre olika maskiner under arbetsdagen ger en total exponering motsvarande 240 poäng. I kolumnen för 8 timmar är det närmaste värdet 256 poäng vilket ger accelerationsvärdet 4 m/s² som då också är den dagliga vibrationsexponeringen A(8).

Ladda ner

Vibrationlsta Komplett Feb 2021

Vibrationslista och dB Panasonic Tools Feb 2021

Ladda ner (482.41k)